VALKE.NET media logo

Wat is Digital Asset Management

In het superkort,..

Digital Asset Management is het beheren van digitale bestanden.

Nou ja,.. iets uitgebreider dan

Digital Asset Management is het beheren van digitale bestanden door ze georganiseerd op te slaan. Ze te verijken met metadata en beschikbaar te maken voor personen die daar specifieke toegang voor hebben. Bestanden te kunnen delen zonder ze te vermenigvuldigen. Per document automatisch versiebeheer en exacte gegevens te kunnen bijhouden of achterhalen.

Het belang van Digital Asset Management

Voorbeeld: Binnen een organistatie wilt u bestanden delen. Nu staan ze wellicht op een server. Maar daarmee heeft u geen inzicht of controle over wie een document kan bekijken, bewerken, kopieren of doorsturen. Met een goed Digital Asset Management systeem heeft u dat wel.

Voorbeeld: Bestanden kunnen door de organisatie heen op verschillende computers staan. Maar wie heeft de laatste versie. Wie geeft uiteindelijk de goedkeuring en hoe zorgt u er voor dat de er daarna geen aanpassingen meer gebeuren. Een goed DAM systeem zorgt daarvoor.

Wat een DAM systeem toevoegd aan uw dagelijkse werkzaamheden.

U sleept een nieuw document binnen uw DAM systeem. Op dat moment wordt het toegevoegd aan een centrale database. Er wordt geheel automatisch of handmatig metadata aan toegevoegd waardoor u of de persoon/personen waar u het document mee wilt delen, het document makkelijker kunt terug vinden.

Documenten worden ingedeeld op een door u vooropgestelde wijze waardoor u of de persoon/personen waar u het document mee wilt delen, het document makkelijker kunt terug vinden.

Meer informatie over VALKE.NET media


In onze voorbeelden gebruiken wij WoodWing Elvis DAM als voorbeeld. Elvis DAM geeft zoals uit onze onderzoeken is gebleken, de meest uigebreide set van mogelijkheden en is gebaseerd op de meest moderne technieken.

VALKE.NET media biedt u de mogelijkheid om Elvis DAM te downloaden.

VALKE.NET media logo

Heeft u vragen? Neem dan rechstreeks contact met ons op.

digital asset management software Mac
digital asset management software PC
digital asset management software Linux
digital asset management folder structure
digital asset management adobe
digital asset management solution
using digital asset management software
asset management programs
dam software for mac
dam software for PC
dam software for Linux